Author - content admin 1

Pomôcky

Prepočet známok

Klasifikačné stupnice na Ukrajine a na Slovensku sa odlišujú. Na Slovensku sa používa 5-stupňová klasifikačná stupnica a na Ukrajine sa používa...