Pomôcky

Pomôcky – to sú rôzne informácie, súbory na stiahnutie, ktoré Vám pomôžu v snahe stať sa študentom na Slovensku.

Dokumenty na stiahnutie

Ponúkame Vám dokumenty, ktoré si môžete stiahnuť.

Vzdelanie

Žiadosť o nostrifikáciu - mesto Košice.pdf

Internát

Prehlásenie/súhlas s ubytovaním na internátoch pre neplnoletých - internáty TUKE.pdf

Prechodný pobyt

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu.pdf Žiadosť o obnovenie prechodného pobytu.pdf

Užitočné odkazy

Pomôcka na prepočet známok z 12 stupňovej (ukrajinskej) do 5 stupňovej (slovenskej) klasifikačnej stupnice.