O nás

Slovenský Korpus ukrajinský Študentov je apolitická, nezisková, mládežnícka vzdelávacia organizácia, ktorá vznikla ako dobrovoľnícka organizácia na základe iniciatívy ukrajinských štúdentov, ktorí študujú na území Slovenskej republiky.

Dôvodom pre vznik organizácie bolo množstvo problémov pri snahách, s ktorými sa stretávajú uchádzači o štúdium a študenti z Ukrajiny, pri  realizácii seba samých ako zahraničných študentov na Slovensku a tiež  náročnosť ich riešenia. Problémom boli najmä rôzne nekorektné sprostredkovateľské agentúry a „sprostredkovaltelia“, ktorí často záujemcov o štúdium zavádzajú, problémy pri vybavovaní prechodného pobytu, a pod.

Cieľom organizácie je spojiť ukrajinských študentov s cieľom vzájomnej pomoci a vyhnúť sa tak, za pomoci partnerov, ťažkostiam, s ktorými sa stretávali v štádiu prijatia na štúdium a vybavenia prechodného pobytu.

Organizácia vznikla v novembri 2015 v Košiciach.

Táto stránka je primárne určená pre záujemcov z Ukrajiny, a preto je obsahovo bohatšia práve jej ukrajinská verzia. Keďže našim cieľom je zlepšenie podmienok pre ukrajinských študentov na Slovensku aj v Slovenskej verzii budeme uverejňovať informácie a články, ktoré budú užitočné pre tých, ktorí na Slovensku prichádzajú do styku s ukrajinskými študentmi (univerzity, študijné oddelenia, zamestnávatelia…).