O nás

Slovenský Korpus ukrajinský Študentov je apolitická, nezisková, mládežnícka vzdelávacia organizácia,
ktorá vznikla ako dobrovoľnícka organizácia na základe iniciatívy ukrajinských štúdentov, ktorí študujú na území Slovenskej republiky.

Dôvodom pre vznik organizácie bolo množstvo problémov pri snahách o realizáciu seba samých ako zahraničných študentov na Slovensku a tiež náročnosť ich riešenia. Boli to najmä rôzne nekorektné sprostredkovateľské agentúry a "sprostredkovaltelia", ktorí často záujemcov o štúdium zavádzajú, problémy pri vybavovaní prechodného pobytu, a pod.

Cieľom organizácie je spojiť ukrajinských študentov s cieľom vzájomnej pomoci a vyhnúť sa tak, za pomoci partnerov, problémom, s ktorými sa stretávali v štádiu prijatia na štúdium a vybavenia prechodného pobytu. Organizácia vznikla v novembri 2015 v Košiciach.

Táto stránka je primárne určená pre záujemcov z Ukrajiny, a preto je obsahovo bohatšia práve jej ukrajinská verzia. Keďže našim cieľom je zlepšenie podmienok pre ukrajinských študentov na Slovensku aj v Slovenskej verzii budeme uverejňovať informácie a články, ktoré budú užitočné pre tých, ktorí na Slovensku prichádzajú do styku s ukrajinskými študentmi (univerzity, študijné oddelenia, zamestnávatelia...).

Nový partner

Staňte sa naším partnerom

Ak máte záujem o podporu našej organizácie, alebo ak chcete pomôcť ukrajinským študentom, staňte sa našimi partnermi. Prosím kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára. Budeme vďačný za akúkoľvek pomoc.

Nový člen

Staňte sa naším členom

Ak máte záujem o členstvo v našom združení prosím kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu, alebo vyplňte kontaktný formulár. My Vás budeme kontaktovať a zašleme Vám prihlášku za člena združenia.

Plné členstvo v organizácii získvate až po schválení Vášho členstva Predsedom združenia a Dozornou radou. O prijatí za plnoprávneho člena budete okamžite informovaní.