Aktuálne

Deň otvorených dverí – Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Dňa 07.02.2019 sa v čase od 08.30 na Prírodovedeckej fakute UPJŠ uskutoční deň otvorených dverí.

Program Dňa otvorených dverí 2019 Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach bude lokalizovaný do areálov:

  • Jesenná 5/Park Angelinum 9
  • Šrobárova 2 
  • Botanická záhrada UPJŠ – Mánesova 23, časť programu odboru Biológia

DOD začne o 8:30 h stretnutím s úspešnými absolventmi fakulty, ich zaujímavými príspevkami  a diskusiou o ich skúsenostiach zo štúdia na našej fakulte a úspešnom uplatnení v praxi :

Alumni Space – cesta za úspechom

  • Aula prof. M. Prasličku – RB0A5, Šrobárova 2 – pre záujemcov o odbory Biológia, Ekológia, Chémia, Geografia
  • Aula prof. J. Daniel-Szabóa – SA1A1, Park Angelinum 9 – pre záujemcov o odbory  Matematika, Fyzika, Informatika

Program DOD pokračuje od 10:10 h:

  • prehliadkou akademických pracovísk a laboratórií na jednotlivých ústavoch, spojenou s krátkymi popularizačnými a odbornými prednáškami, ale aj diskusiou o štúdiu, rozhovormi o vede a výskume a rôznymi zaujímavými aktivitami.
  • pre výchovných poradcov a sprevádzajúcich učiteľov bude pripravený samostatný program venovaný problematike štúdia prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky.

Program DOD v rámci odborov

Matematika, ekonomická a finančná matematika, medziodborové štúdium matematiky
Jesenná 5

Informatika, Aplikovaná informatika
Jesenná 5

Fyzika
Park Angelinum 9

Geografia
Jesenná 5

Biológia, Ekológia
Šrobárova 2

Chémia
Moyzesova 11

Moderná škola potrebuje kvalitných učiteľov
program pre záujemcov o medziodborové a učiteľské štúdium
matematiky, fyziky a informatiky
Park Angelinum 9

content admin 1

Pridať komentár

Kliknite tu pre pridanie komentára

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *