Prihláška za člena Občianskeho združenia „Slovenský korpus ukrajinských študentov“
Заява на членство в Громадській організації «Словацький Корпус Українського Студентства»

Prihláška

Prihláška za člena Občianskeho združenia
  • (Latinskými písmenami/Латинськими буквами – відповідно до закордонного паспорту)
  • (Latinskými písmenami/Латинськими буквами – відповідно до закордонного паспорту)
  • (Po ukrajinsky/Українською)
  • (Po ukrajinsky/Українською)
  • Študujem na / навчаюсь в:

  • Odoslaním tejto prihlášky dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov uvedených v tejto prihláške za člena občianskeho združenia „Slovenský korpus ukrajinských študentov“ podľa zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov výlučne pre potreby združenia. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. / Відправленням цієї заяви даю згоду на опрацювання моїх особистих даних наведених в цій заяві за члена громадської організації «Словацький Корпус Українського Студентства» відповідно до вимог закону Словаччини № 428/2002 Збірника законів Про захист особистих даних в діючій редакції виключно для потреб організації. Згода із опрацюванням особистих даних дійсна до її відкликання.