Навчання в Словаччині

Нострифікація

2014 1

1. Що таке нострифікація?

Нострифікація, це процес визнання навчання за кордоном для академічних цілей (або для інших цілей), тобто визнання з метою продовження навчання у наступному рівні освіти. Фактично говоримо про визнання закордонної освіти певного рівня як рівноцінного освіті однакового ступеня/рівня в Словаччині.

2. Нострифікація з метою навчання в середніх школах, або на першому ступені вищої  освіти.

Визнання закінченої базової, або середньої освіти з метою продовження навчання в середній школі, або на першому ступені вищої освіти (нострифікація) здійснюється в районній адміністрації міста – обласного центру.

Найбільш актуальним питанням з нашого погляду це нострифікація (визнання) української середньої освіти з метою продовження навчання на першому ступені вищого навчально закладу в Словаччині.

Основним принципом, на якого потрібно починати є те, що відповідно до Закону про вищі навчальні заклади, умовою поступлення у вищий навчальний заклад є закінчена повна середня освіта. Практично без визнаної (нострифікованої) освіти не можна поступити у вищий навчальний заклад Словаччини. В іншому випадку би вищий навчальний заклад діяв протизаконно. Ставлення окремих вищих навчальних закладів до цього питання відрізняється, що не зовсім правильно. Ми зустрічалися навіть з випадком, коли навчальний заклад дозволив студенту закінчити ступінь бакалавра, але відмовляв у видачі диплому, до моменту, поки студенти не пред’являть рішення про нострифікацію їхньої середньої освіти. Навіть не потрібно згадувати, що так діяв приватний вищий навчальний заклад, який напевно свої прибутки ставить понад закон..

3. Заява про визнання середньої освіти

Заява подається в районній адміністрації обласного центру за місцем проживання заявника, або якщо у заявника ще не має в Словаччині жодного виду проживання то за місцем знаходження вищого навчального закладу в якому має заявник намір навчатися.

В загальному можна сказати, що заява повинна містити зокрема::

  • копію документу, який посвідчує особу,
  • завірена копія документу про закінчену освіту,
  • виписка навчальних предметів та виконаних екзаменів,
  • довідку визнаної середньої школи про обсяг практичного навчання, якщо мова йде про професійну освіту, або професійну середню освіту з отриманням повної загальної середньої освіти.
  • завірення дійсності підписів та відбитків печаток школи на документі про закінчену освіту уповноваженим для цього органом держави, яка документ видала, якщо міжнародний договір не передбачає іншого.
  • документ про оплату адміністративного збору.

Рекомендуємо, щоб Ви перелік документів консультували з відповідною районною адміністрацією, яка буде Вашу заяву розглядати. Це потрібно для того, що у районних адміністрацій не має єдиної методики і їхні вимоги часто відрізняються.

Категорії