Юридичний факултет

Про факультет:

Факультет забезпечує якісну, сучасну й комплексну освіту за трьома освітніми рівнями, у процесі якої беруть участь не лише досвідчені університетські викладачі, але й шановані фахівці з юридичної галузі діяльності. Зусилля юридичного факультету спрямоване на підготовку випускників, які протягом усього навчання отримують комплексні систематичні й аналітичні знання з окремих дисциплін публічного і приватного права. Випускники вміють застосувати отримані теоретичні знання на практиці, орієнтуються у законодавстві Словацької Республіки та в судовій практиці. Ми намагаємося протягом навчання дати студентам можливість отримати базовий практичний досвід, насамперед у юридичних клініках.

Контакт:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Právnická fakulta,

Kováčska 26,

040 75 Košice

веб-сайт: https://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/

Категорії