Спеціальності Філософський факультет УПЙШ Умови поступлення УПЙШ

Філософський факультет УПЙШ

У складному середовищі вищої школи факультет здобув своє реноме насамперед завдяки результатам навчальної і науково-дослідної діяльності та наданню послуг громадськості. Фахове профілювання викладачів дозволяє підготувати студентів до конкурентного словацького і європейського ринку праці. Випускники навчальних програм за чотирма науковими напрямками (гуманітарні, суспільні й поведінкові, педагогічні й історичні науки та етнографія) знаходять роботу у дослідницьких і освітніх установах, у державному самоврядуванні, суспільно-культурних і соціальних закладах і в ЗМІ. У середовищі європейської інтеграції вони можуть конкурувати як успішні лінгвісти, усні й письмові перекладачі.

Умови поступлення:

1. Ступінь: бакалавр

2. Термін подання заявок: 31.03.2020

3. Заява

Заява подається в електронній формі (через сайт https://e-prihlaska.upjs.sk/), або паперовій (класичній) формі

4. Оплата за подачу заяви:

– паперова (класична): 40,00 Євро

– електронна: 20,00 Євро

– паперова (класична) зі складанням вступного іспиту: 50,00 Євро

– електронна зі складанням вступного іспиту: 30,00 Євро

5. Спеціальності:

Увага! Загальна кількість студентів зарахованих на навчання з окремих дисциплін при навчанні за двома спеціальностями становить 50.

6. Додатки до заяви:

Документи, які потрібно подати як додатки до заяви, можуть при окремих спеціальностях вдірізнятися. Перелік додатків до заяви знайдете при конктеретних спеціальностях.

7. Оплата:

Номер рахунку: SK64 8180 0000 0070 0007 4351

Swift: SPSRSKBX – тільки для міжнародних платежів

Банк: Štátna pokladnica Bratislava

Назва рахунку отримувача: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 041 54, Košice

VS (Змінний символ): 5997

KS (константний символ): 0308

ŠS (специфічний символ): Особистий номер (rodné číslo), без скісної риски (дріп), який Ви вказували в заяві на навчання.

Призначення платежу/інформація для отримувача: Рекомендуємо вказати прізвище та ім’я заявника (відповідно до закордонного паспорта),

Якщо Вам потрібна допомога з оплатою зверніться в наш ужгородський офіс.

8. Адреса для відправлення заявки:

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Šrobárova, 2

P.O. Box A-29

040 59,  Košice

9. Вступна кампанія:

  • Умовою поступлення на деякі спеціальності є складання вступного іспиту. Для кожної спеціальності встановлені окремі предмети. Перелік предметів знайдете на сторінці з умовами поступлення на окремі спеціальності.
  • Опублікування результатів: 26.06.2020 року.