Економічний факультет ТУКЕ

Про факультет:

Економічний факультет Технічного університету в Кошицях вже понад 20 років надає освітні послуги за спеціальністю фінанси, банківська справа й інвестиції та за спеціальністю державне управління і регіональний розвиток. Його випускники сприяють професіоналізації фінансового й банківського сектора та державного управління у Словаччині. Місія факультету полягає у розвитку знань і наданні високоякісної професійної освіти у галузі економічних наук, сприянні розвитку суспільства і формуванню регіональної економіки шляхом здійснення дослідницької і консультативної діяльності, подальшої освіти і послуг для місцевої і регіональної спільноти. Економічний факультет намагається бути факультетом, навчання на якому ведеться в дусі демократії і гуманізму, тут вчать студентів бути толерантними,  мислити критично й творчо, створюються умови для вільного наукового дослідження і поширення знань. Факультет систематично бере участь у міжнародній співпраці.

Сьогодні на факультеті навчається понад 1000 студентів на денній і заочній формі навчання. Всі пропоновані навчальні програми за трьома освітніми рівнями повністю акредитовані. Після трьох років навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр студенти отримують ступінь бакалавра (Bc.), а після завершення дворічного навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем інженер – кваліфікацію інженера (Ing.). Навчання в аспірантурі пропонується за спеціальністю фінанси і просторова й регіональна економіка. Економічний факультет Технічного університету в Кошицях знаний як прогресивний факультет, для якого важливими є якість освіти, товариське середовище, багато можливостей для студентської мобільності та іноземні мови. За даними рейтингового агентства ARRA (http://www.arra.sk) факультет тривалий час посідає перше місце в оцінці факультетів економічного напрямку в Словаччині.

Контакт:

Technická univerzita v Košiciach

Ekonomická fakulta  TUKE

Němcovej 32,

040 01 Košice

Веб-сайт: http://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/faculties/ekf

Категорії