Філософський факультет

Про факультет:

У складному середовищі вищої школи факультет здобув своє реноме насамперед завдяки результатам навчальної і науково-дослідної діяльності та наданню послуг громадськості. Фахове профілювання викладачів дозволяє підготувати студентів до конкурентного словацького і європейського ринку праці. Випускники навчальних програм за чотирма науковими напрямками (гуманітарні, суспільні й поведінкові, педагогічні й історичні науки та етнографія) знаходять роботу у дослідницьких і освітніх установах, у державному самоврядуванні, суспільно-культурних і соціальних закладах і в ЗМІ. У середовищі європейської інтеграції вони можуть конкурувати як успішні лінгвісти, усні й письмові перекладачі.

Контакт:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Filozofická fakulta,

Šrobárova 2,

P.O. Box A-29

040 59 Košice

Веб-сайт: https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/

Категорії