Медичний факультет

Про факультет:

Найстаріший факультет університету, про високий рівень якого свідчить багаторічний високий інтерес студентів до вивчення лікувальної справи й стоматології, а також зростаюча кількість закордонних студентів, навчання яких забезпечується англійською мовою. Майже половина навчального процесу проводиться у медичних установах, що дозволяє студентам мати безпосередній контакт з пацієнтами і вивчати сучасні методи лікування. Випускники факультету можуть працювати у всіх державних і приватних медичних установах, на керівних і організаційних посадах у медичних і фармацевтичних закладах, у галузі освіти. У процесі своєї діяльності вони застосовують мультидисциплінарний медичний підхід і керуються науковими основами медицини.

Контакт:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

Lekárska fakulta,

Trieda SNP 1,

040 11 Košice

веб-сайт: https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/

Категорії