Університет ім. Павла Йозефа Шафаріка в Кошицях

Мудрість минулого – Знання сучасності – Освіта майбутнього

ПРО УНІВЕРСИТЕТ

Університет ім. Павла Йозефа Шафарика в Кошицях (далі УПЙШ) належить до провідних навчальних закладів, що надають комплексну вищу освіту в галузі медичних, природничих, гуманітарних, юридичних, суспільних і поведінкових наук. Університет забезпечує навчання за трьома освітніми рівнями – бакалаврський і магістерський ступені, навчання в аспірантурі. За даними результатів останньої комплексної акредитації 2015 року УПЙШ належить до чотирьох найкращих вищих навчальних закладів у Словаччині. У рейтингу факультетів словацьких вишів, складеному Академічною агенцією ранжування і рейтингу (ARRA) у 2015 р., чільні щаблі займають факультети УПЙШ в Кошицях. Згідно з даними рейтингу міжнародної наукової ефективності URAP 2015-2016 (University Ranking by Academic Performance) Університет посів друге місце у Словаччині в базі даних «Web of Science» (WoS).

ІСТОРІЯ УНІВЕРСИТЕТУ

Традиція університетської освіти та території міста Кошиці бере свій початок ще в 1657 році, коли єпископ Бенедикт Кішді своєю грамотою «studium universale» заснував академію і виділив їй 40 тисяч талярів. Академією або Університетом керували отці ордену єзуїтів «Товариство Ісуса». У 1660 році в Граці імператор Леопольд І видав золоту буллу кошицького університету, за якою йому надавалися такі самі привілеї, які мали всі інші університети Габсбурзької монархії у Відні, Празі, Кельні, Граці, Трнаві, Оломоуці та інших європейських містах. Важливим було положення про науковий ступінь, що визнавався як здобутий у будь-якому з найдавніших і найславніших університетів. Структура «Academie Cassoviensis» була такою ж як і в інших університетах, якими управляли єзуїти, вона визначалася положеннями про організацію навчального процесу під назвою «Ratio studiorum». Університет очолював ректор, віце-ректор і канцлер, факультети очолювали декани. Головним на той час був теологічний факультет. Крім нього, в університеті ще був філософський і юридичний факультети. На філософському факультеті вивчалися мови, викладалася філософія, історія та природничі науки, як-от: фізика, математика, географія і ботаніка. Серед відомих професорів кошицького університету слід згадати Мартіна Палковича, Самуела Тімона, Штефана Капріані, Карола Ваґнера, Юрая Скленара, Міхала Ліпшича, який пропагував нову фізику в цілій монархії, та інших. Студентам усіх національностей тодішнього Угорського королівства читали в університеті лекції професори й ад’юнкт-професори. Навчання велося латинською мовою. В університеті була своя бібліотека, церква, друкарня, при університеті функціонувала гімназія, семінарія, пансіон, управління підвладними селами та іншим майном. Університету належало багато сіл на території Спіша, в Абовському й Земплінському комітатах, а з-поміж гемерських міст – Єлшава. У XII–XIII ст. кошицький університет мав значний вплив на розвиток науки, освіти й духовної культури регіону.

У 1773 році університет став державною установою «Academia Regia» і перестав належати орденові єзуїтів. На підставі владної постанови «Ratio educationis» він втратив незалежність і став лише філією єдиного угорського університету в Буді з правом здобуття наукового ступеня. У 1850 році «Academia Regia» була перейменована на Юридичну академію, яка проіснувала до 1921 року.

Кошиці «де-юре» знову стали центром університетської освіти у 1937 році, коли була заснована Вища технічна школа ім. д-ра Мілана Растіслава Штефаника. Однак проіснувала вона дуже коротко й у 1939 році на підставі нового закону була закрита.

Після закінчення Другої світової війни поступово в Кошицях була створена Вища школа сільського господарства і лісової інженерії, в 1947 році – філія педагогічного факультету Словацького університету, у 1948 році – філія медичного факультету Університету ім. Коменського, у 1949 році – Вища школа ветеринарної медицини, у 1952 році – Вища технічна школа.

Згодом, шляхом об’єднання філії медичного факультету Університету ім. Коменського в Братиславі й філософського факультету, який виник з філологічного факультету Вищої педагогічної школи у Пряшеві, в 1959 році було створено Університет Павла Йозефа Шафарика, що продовжив традиції кошицького університету єзуїтів. У 1964 році було відкрито педагогічний факультет у Пряшеві, що був структурною частиною Університету П.Й. Шафарика. У 1963 році до нього додався факультет природничих наук, а в 1973 – юридичний факультет. У 1990 році в Університеті П.Й. Шафарика було відкрито ще два нові факультети – православний богословський і греко-католицький богословський факультети.

Суспільно-політичні події 90-х років знову змінили долю Університету П.Й. Шафарика. На підставі закону № 361/1996 «Про поділ Університету П.Й. Шафарика в Кошицях», що набув чинності 1 січня 1997 року, Університет був поділений на дві окремі юридичні особи – Університет П.Й. Шафарика в Кошицях і Пряшівський університет у Пряшеві. Внаслідок цього кількість факультетів в Університеті П.Й. Шафарика зменшилася до трьох, а саме: медичного та юридичного факультетів і факультету природничих наук. У 1998 році було створено факультет державного управління, а в 2007 році – філософський факультет.

Контакт:

Університет ім. Павла Йозефа Шафарика в Кошицях

Šrobárova 2, 041 80 Košice

Telefón: +421 55 62 226 08

www.upjs.sk

Категорії