Спеціальності Факультет державного управління УПЙШ Умови поступлення УПЙШ

Державне управління

Назва навчальної програми: Державне управління

Ступінь освіти:  Бакалавр

Термін навчання:

 • 3 роки – стаціонарна
 • 4 роки – заочна

Форма навчання:

 • Стаціонарна
 • Заочна

Кількість зарахованих студентів:

 • Стаціонарна – 250
 • Заочна – 50

Характеристика спеціальності:

Випускники бакалаврської навчальної програми «державне управління» отримають знання і навички, які дозволять їм ефективно працювати в сфері державної політики та державного управління – виконувати необхідні завдання, вирішувати проблеми і приймати рішення, працювати разом з представниками інших ланок державного апарату, співпрацювати над підготовкою концептуальних матеріалів і нормативних актів державної політики, аналізувати ефективність державної політики на національному, регіональному та місцевому рівнях, активно брати участь в процесі реформування і модернізації державного управління (громадського управління, місцевих органів влади та державних корпорацій). Випускники мають право працювати професійними менеджерами в області державної політики (у державному секторі), або фахівцями в області державного управління.

Випускники отримають знання, які дозволять їм зрозуміти державну політику і державне управління як міждисциплінарні наукові дисципліни на основі засвоєння знань в наукових областях, пов’язаних з державною політикою і державним управлінням – зокрема, знання політології, соціології, права та економіки. Згодом випускники зрозуміють місце та значення державної політики та державного управління в демократичній державі з точки зору їх нормативно-правової бази та практичного застосування (функціонування), звертаючи особливу увагу на місце та положення Словаччини в політико-адміністративному просторі Європейського Союзу.

Випускник також отримає такі практичні та додаткові вміння та навички:

 • знання та розуміння різних поглядів на державну політику, її пріоритети та проблеми,
 • розуміння відносин і ролей у державному, приватному та некомерційному секторах у формуванні громадянського суспільства,
 • здатність працювати з представниками інших секторів, працювати в робочих колективах, спрямованих на визначення та вирішення комплексної проблеми,
 • планувати та організовувати процеси та заходи у державному управлінні,
 • здатність готувати внутрішні правові акти,
 • запроваджувати законодавство Європейських Співтовариств та Європейського Союзу у процесі прийняття рішень у сфері державної політики та державного управління.
 • ефективно працювати як окрема особа, або як член команди,
 • ефективно спілкуватися та вирішувати конфлікти,
 • стратегічне, кризове управління,
 • підготовка документів для розробки нормативних актів.

Умови поступлення:

1. Ступінь: бакалавр

2. Термін подання заявок: 30.04.2021

3. Заява

Заява подається в електронній формі (через сайт https://e-prihlaska.upjs.sk/), або паперовій (класичній) формі. Заявник може подати тільки одну заяву. В одній заяві може вказати дві навчальні програми, але тільки в одній формі навчання (денна, або заочна). Програма, яка була в заяві вказана першою вважається пріоритетним. Якщо заявник не буде зарахований на пріоритетну навчальну програму, може бути прийнятий на другу навчальну програму. Умовою прийняття на навчання є виконання всіх вимог передбачених окремими навчальними програмами.

4. Оплата за подачу заяви:

– паперова (класична): 40,00 Євро

– електронна: 20,00 Євро

5. Додатки до заяви:

 • довідка із середньої школи з виписаними оцінками (навчальними результатами) за останні 4 роки навчання
  • обов’язковий документ
  • коли подавати: подається разом із заявою
  • апостиль: необов’язковий
  • нотаріальне засвідчення копії: у разі, якщо надаєте копію, її можна завірити тільки нотаріусом в Словаччині.
  • переклад: документи повинні бути перекладені словацьким «присяжним» перекладачем (перекладачем, записаним у списку перекладачів словацького міністерства юстиції).
  • Якщо Вам потрібна допомога з правильним оформленням та перекладом цього документу зверніться в наш ужгородський офіс.
 • нотаріально засвідчений Свідоцтво / атестат про закінчення повної загальної середньої освіти
  • обов’язковий документ
  • коли подавати: подається разом із заявою. Якщо у Вас ще не має в наявності цього документу, Ви повинні його надати в найкоротший термін після його отримання (бажано до 04.06.2021 року).
  • апостиль: обов’язковий
  • нотаріальне засвідчення копії: копії, повинні бути завірені тільки нотаріусом в Словаччині.
  • переклад: документи повинні бути перекладені словацьким «присяжним» перекладачем (перекладачем, записаним у списку перекладачів словацького міністерства юстиції).
  • Якщо Вам потрібна допомога з правильним оформленням та перекладом цього документу зверніться в наш ужгородський офіс.
 • нотаріально засвідчений Додаток до свідоцтва / атестату про закінчення повної загальної середньої освіти
  • обов’язковий документ
  • коли подавати: подається разом із заявою. Якщо у Вас ще не має в наявності цього документу, Ви повинні його надати в найкоротший термін після його отримання (бажано до 04.06.2021 року).
  • апостиль: обов’язковий
  • нотаріальне засвідчення копії: копії, повинні бути завірені тільки нотаріусом в Словаччині.
  • переклад: документи повинні бути перекладені словацьким «присяжним» перекладачем (перекладачем, записаним у списку перекладачів словацького міністерства юстиції).
  • Якщо Вам потрібна допомога з правильним оформленням та перекладом цього документу зверніться в наш ужгородський офіс.

Інші документи

 • документ (наприклад грамота, сертифікат, тощо) про досягнені успіхи у відповідних змаганнях, олімпіадах, сертифікати, які підтверджують знання мов
  • необов’язковий документ
  • коли подавати: подається разом із заявою
  • апостиль: не апостилюється
  • нотаріальне засвідчення копії: копії, повинні бути завірені тільки нотаріусом в Словаччині.
  • переклад: документи повинні бути перекладені словацьким «присяжним» перекладачем (перекладачем, записаним у списку перекладачів словацького міністерства юстиції).
  • Якщо Вам потрібна допомога з правильним оформленням та перекладом цього документу зверніться в наш ужгородський офіс.
 • квитанція про сплату збору за подання заяви.
  • обов’язковий документ
  • коли подавати: подається разом із заявою.
  • апостиль: не апостилюється
  • нотаріальне засвідчення копії: не потрібно
  • переклад:
  • якщо Ви проплату здійснювали з України тоді Ви повинні надати SWIFT повідомлення, або квитанцію про оплату яка повинна бути перекладена словацьким «присяжним» перекладачем (перекладачем, записаним у списку перекладачів словацького міністерства юстиції).
  • Якщо Вам потрібна допомога з оплатою зверніться в наш ужгородський офіс.
 • документ про нострифікацію
  • обов’язковий документ
  • коли подавати: подається разом із заявою. Якщо у Вас ще не має в наявності цього документу, Ви повинні його надати в найкоротший термін після його отримання, найпізніше до запису.
  • апостиль: не апостилюється
  • нотаріальне засвідчення копії: у разі, якщо надаєте копію, вона повинна бути завірена нотаріусом в Словаччині. Оригінал рекомендуємо залишати в себе.
  • переклад: не перекладається
  • Якщо Вам потрібна допомога з правильним оформленням  цього документу зверніться в наш ужгородський офіс.

6. Оплата:

Номер рахунку: SK58 8180 0000 0070 0008 6002

Swift: SPSRSKBX – тільки для міжнародних платежів

Банк: Štátna pokladnica Bratislava

Назва рахунку отримувача: Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach, Popradská 66, 040 11, Košice

VS (Змінний символ): 4971

KS (константний символ): 0308

ŠS (специфічний символ): Особистий номер (rodné číslo), без скісної риски (дріп), який Ви вказували в заяві на навчання.

Призначення платежу/інформація для отримувача: Рекомендуємо вказати прізвище та ім’я заявника (відповідно до закордонного паспорта),

Якщо Вам потрібна допомога з оплатою зверніться в наш ужгородський офіс.

7. Адреса для відправлення заявки:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

P.O.Box C-2

041 32 Košice

Slovenská republika

8. Вступний іспит:

Без вступного іспиту. Прийняття на навчання здійснюється відповідно до результатів навчання в середній школі. Результати будуть опубліковані до 15.06.2021.