Спеціальності Медичний факультет УПЙШ Умови поступлення УПЙШ

Сестринська справа

Назва навчальної програми: Сестринська справа

Ступінь освіти:  Бакалавр

Термін навчання: 3 роки

Форма навчання:

 • Стаціонарна

Кількість зарахованих студентів:

 • Стаціонарна – 30

Характеристика спеціальності:

Випускник спеціальності «сестринська справа» здатен відповідати вимогам дисципліни, яка містить в собі теорію медичного догляду та наукові знання з інших дисциплін, необхідних для надання медичних послуг для населення в рамках превентивної, підтримуючої та лікувальної профілактики та догляду за хворими, реабілітації та подальшої допомоги.

Випускник здатен забезпечити догляд для окремих осіб, сімей, груп або громад в області охорони здоров’я, і забезпечити відновлення, оздоровлення, або ж мирне та гідне вмирання і смерть. Він виконує медичний догляд самостійно, на основі вказівок лікаря, та у співпраці з іншими лікарями та членами команди. Професійна підготовка базується на результатах наукових досліджень та досягнень. Випускник володіє принципами медичного догляду та вміє застосувати їх у своїй діяльності. Він є загально освіченим і підготовленим таким чином, щоб зрозуміти зв’язок між медичним доглядом, медико-біологічними науками, соціальними науками і науками про людину, і це знання здатен перетворити в цілісний підхід до медичної практики.

Теоретичні знання (1-й ступінь):

Випускник спеціальності «сестринська справа» (1-й ступінь):

 • теоретично володіє та практично використовує професійну термінологію,
 • має комплексну базу знань, що лежать в основі загального медичного догляду, включаючи достатнє розуміння структури, фізіологічних функцій і поведінки здорових і хворих людей, взаємозв’язку між станом здоров’я, фізичним станом та соціальним середовищем людини,
 • отримає та зрозуміє основні факти, концепції, принципи і теорії, пов’язані з медичним доглядом, з акцентом на етику і філософію медичного догляду, права людини, автономність прав і безпеки пацієнта,
 • отримає знання з областей, що описують органи і системи здорової і хворої людини, займаються його психічними процесами і характеристиками, соціальним середовищем, культурним впливом, а також його духовністю, вірою та світоглядом,
 • володіє методом процесу догляду за пацієнтом,
 • знає організаційні принципи різних типів амбулаторних, інституційних та пост-медичних закладів,
 • має здатність активно та ефективно інтегруватися в медичну команду,
 • вміє інтегрувати теоретичні знання зі знанням моделей у медичній справі,
 • отримає знання з області комунікації, управління, соціальних і поведінкових дисциплін, які застосовуються в контакті з пацієнтом/клієнтом,
 • є носієм гуманістичних принципів,
 • знає принципи мультикультурного догляду у мультикультурних спільнотах,
 • володіє знанням чинного законодавства та норм освіти та професії, законодавства у сфері соціального та медичного обслуговування,
 • може розвивати медичну практику, критично мислити і використовувати результати досліджень,
 • володіє принципами безпеки праці,
 • отримає мотивацію для подальшого особистого та професійного зростання через навчання протягом усього життя,
 • застосовує принципи доказової практики для догляду за пацієнтами.

Практичні вміння та навички (1-й ступінь):

Випускник навальної програми «сестринська справа» (1-й ступінь) отримає можливість самостійно:

 • визначати потреби особи, сім’ї чи спільноти та задовольняти потреби, що пов’язані зі здоров’ям, хворобою або смертю,
 • забезпечувати комплексне медичне обслуговування у базових та спеціалізованих клінічних відділеннях,
 • надавати комплексну медичну допомогу відповідно до системи якості медичного закладу,
 • створювати та формувати стандарти медичного обслуговування,
 • сприяти просуванню та захисту потреб та прав людини,
 • надавати та здійснювати заходи, пов’язані з прийомом, випуском, передачею та смертю особи,
 • вести документацією по догляду, перевіряти та аналізувати записи у таких документах
 • використовувати шкалу оцінки в медичному догляді,
 • надавати медичну допомогу у домашніх умовах та інших природних умовах людини,
 • здійснювати освітню діяльність, надавати інформацію, що стосується надання медичної допомоги особі, родині або громаді,
 • застосовувати принципи управління у медичній справі, а саме: принципи прийняття рішень, вирішення проблем та управління конфліктами,
 • брати участь у медичних дослідженнях,
 • співпрацювати з членами медперсоналу,
 • брати участь у захисті, просуванні та розвитку громадського здоров’я та підтримувати соціальні та міждисциплінарні перспективи по залученню громадян до догляду за власним здоров’ям,
 • забезпечувати гігієну навколишнього середовища, включаючи дезінфекцію та стерилізацію медичних допоміжних приладів, інструментів та пристроїв,
 • забезпечувати дотримання безпечного середовища для людини та охорону її інтимного простору.

Випускник за спеціальністю «сестринська справа» (1-й ступінь) також може виконувати наступну діяльність по медичному догляду:

 • моніторувати фізіологічні та життєві функції людини,
 • орієнтовно обстежувати гостроту зору, використовуючи таблицю для перевірки зору, та гостроту слуху,
 • проводити реабілітацію та профілактику порушень рухливості,
 • висмоктувати секреції з дихальних шляхів;
 • обстежувати дрени, периферійні катетери та центральні катетери, епідуральні катетери, перманентні сечові катетери, канюлі і стоми.
 • займатися підготовкою людини до діагностичних і терапевтичних процедур та забезпечувати догляд під час цих процедур і після їх завершення,
 • збирати біологічний матеріал,
 • перев’язувати та обстежувати рани,
 • вводити шлуночні зонди і дуоденальні зонди, перманентні сечові катетери у жінок і ректальні трубки.
 • застосовувати ентеральне харчування,
 • вводити ліки всіма доступними методами,
 • брати участь у введенні сечового катетера у чоловіків та дітей,
 • готувати препарати для трансфузії для застосування і допомагати при введенні продуктів переливання та трансфузії,
 • співпрацювати в інвазивних та неінвазивних процедурах.

Додаткові знання та навички (1-й ступінь):

Випускник спеціальності «сестринська справа» (1-й ступінь) вміє:

 • керуватися принципами етики по догляду за пацієнтами, носієм якої він є, брати участь у прийнятті етичних рішень та застосовувати етичні принципи в медичній практиці,
 • організувати власне навчання та продовжувати свій професійний розвиток,
 • відслідковувати та застосовувати нові тенденції у своїй галузі,
 • впроваджувати нові технології та принципи в клінічну практику в області медичної справи,
 • використовувати інформаційні технології, системи електронної охорони здоров’я та ІКТ-системи,
 • використовувати знання з психології та педагогіки для навчання клієнтів та навчання нових членів медичної команди,
 • використовувати мовні навички та передачу знань;
 • випускник має передумови для продовження наступного навчання.

 

Застосування на практиці:

Випускник перш за все застосує отримані знання, вміння та навчики в якості медсестри в галузі амбулаторної та інституційної охорони здоров’я. Візьме участь у медичному догляді, освіті та науковій діяльності в рамках медичного догляду. Він активно братиме участь у превентивній, підтримуючій та лікувальній профілактиці. Він може виконувати незалежну практику в області догляду за пацієнтами відповідно до чинного законодавства. Випускник, після виконання встановленої практики, має передумови для продовження спеціалізованого та сертифікованого навчання. Навчання відповідає вимогам Директиви Європейського Парламенту та Ради 2005/36/ЄС щодо підготовки медичних сестер та дозволяє їм влаштуватись на ринку праці в усіх країнах Європейського Союзу.

Умови поступлення:

1. Ступінь: Бакалавр

2. Термін подання заявок: 28.02.2019

3. Заява

Заява подається в електронній формі (через сайт https://e-prihlaska.upjs.sk/), або паперовій (класичній) формі

4. Оплата за подачу заяви:

– паперова (класична): 50,00 Євро

– електронна: 40,00 Євро

5. Додатки до заяви:

Документи про попередню освіту:

 • нотаріально засвідчений Атестат про закінчення повної загальної середньої освіти
  • обов’язковий документ
  • коли подавати: подається разом із заявою. Якщо у Вас ще не має в наявності цього документу, Ви повинні його надати в найкоротший термін після його отримання (найпізніше на всупному іспиті). Якщо у Вас документу не буде в наявності до вступного іспиту, тоді Ви повинні надати довідку зі школи в якій буде вказано термін вручення атестату про повну загальну середню освіту.
  • апостиль: обов’язковий
  • нотаріальне засвідчення копії: у разі, якщо надаєте копію, вона може бути завірена нотаріусом в Україні.
  • переклад: документи повинні бути перекладені офіційним перекладачем, підпис якого повинен бути завірений нотаріально, або словацьким «присяжним» перекладачем (перекладачем, записаним у списку перекладачів словацького міністерства юстиції). Переклади виготовлені торгово-промисловою палатою та виготовлені різними бюро перекладів (без належного нотаріального завірення підпису перекладача) не приймаються.
  • Якщо Вам потрібна допомога з правильним оформленням та перекладом цього документу зверніться в наш ужгородський офіс.
 • нотаріально засвідчений Додаток до атестату про закінчення повної загальної середньої освіти
  • обов’язковий документ
  • коли подавати: подається разом із заявою. Якщо у Вас ще не має в наявності цього документу, Ви повинні його надати в найкоротший термін після його отримання (найпізніше на всупному іспиті). Якщо у Вас документу не буде в наявності до вступного іспиту, тоді Ви повинні надати довідку зі школи в якій буде вказано термін вручення атестату про повну загальну середню освіту.
  • апостиль: обов’язковий
  • нотаріальне засвідчення копії: у разі, якщо надаєте копію, вона може бути завірена нотаріусом в Україні.
  • переклад: документи повинні бути перекладені офіційним перекладачем, підпис якого повинен бути завірений нотаріально, або словацьким «присяжним» перекладачем (перекладачем, записаним у списку перекладачів словацького міністерства юстиції). Переклади виготовлені торгово-промисловою палатою та виготовлені різними бюро перекладів (без належного нотаріального завірення підпису перекладача) не приймаються.
  • Якщо Вам потрібна допомога з правильним оформленням та перекладом цього документу зверніться в наш ужгородський офіс.

Інші документи

 • довідка від лікаря, щодо придатності до навчання
  • обов’язковий документ
  • коли подавати: подається разом із заявою
  • апостиль: не апостилюється
  • нотаріальне засвідчення копії: у разі, якщо надаєте копію, вона може бути завірена нотаріусом в Україні.
  • переклад: документи повинні бути перекладені офіційним перекладачем, підпис якого повинен бути завірений нотаріально, або словацьким «присяжним» перекладачем (перекладачем, записаним у списку перекладачів словацького міністерства юстиції). Переклади виготовлені торгово-промисловою палатою та виготовлені різними бюро перекладів (без належного нотаріального завірення підпису перекладача) не приймаються.
  • Якщо Вам потрібна допомога з правильним оформленням та перекладом цього документу зверніться в наш ужгородський офіс.
 • квитанція про сплату збору за подання заяви.
  • обов’язковий документ
  • коли подавати: подається разом із заявою.
  • апостиль: не апостилюється
  • нотаріальне засвідчення копії: не потрібно
  • переклад: якщо Ви проплату здійснювали з України тоді Ви повинні надати SWIFT повідомлення, або квитанцію про оплату яка повинна бути перекладена офіційним перекладачем, підпис якого повинен бути завірений нотаріально, або словацьким «присяжним» перекладачем (перекладачем, записаним у списку перекладачів словацького міністерства юстиції). Переклади виготовлені торгово-промисловою палатою та виготовлені різними бюро перекладів (без належного нотаріального завірення підпису перекладача) не приймаються.
  • Якщо Вам потрібна допомога з оплатою зверніться в наш ужгородський офіс.
 • документ про нострифікацію
  • обов’язковий документ
  • коли подавати: подається разом із заявою. Якщо у Вас ще не має в наявності цього документу, Ви повинні його надати в найкоротший термін після його отримання. Без цього документу не можете стати повноправним студентом факультету
  • апостиль: не апостилюється
  • нотаріальне засвідчення копії: у разі, якщо надаєте копію, вона повинна бути завірена нотаріусом в Словаччині. Оригінал рекомендуємо залишати в себе.
  • переклад: не перекладається
  • Якщо Вам потрібна допомога з правильним оформленням  цього документу зверніться в наш ужгородський офіс.

6. Оплата:

Номер рахунку: SK73 8180 0000 0070 0078 8360

Swift: SPSRSKBA – тільки для міжнародних платежів

Банк: Štátna pokladnica Bratislava

Назва рахунку отримувача: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP 1, 040 11, Košice

VS (Змінний символ): 1024

KS (константний символ):

ŠS (специфічний символ): Особистий номер (rodné číslo), без скісної риски (дріп), який Ви вказували в заяві на навчання.

Призначення платежу/інформація для отримувача: Рекомендуємо вказати прізвище та ім’я заявника (відповідно до закордонного паспорта),

Якщо Вам потрібна допомога з оплатою зверніться в наш ужгородський офіс.

7. Адреса для відправлення заявки:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Lekárska fakulta

Trieda SNP, 1

040 11 Košice

8. Всупні іспити:

 • дата проведення: 10. – 14.06.2019
 • додаткова дата проведення:  18.06.2019
 • дисципліни вступного іпиту: Біологія та Хімія
 • форма іспиту: письмова – тест